Bên cạnh những nỗ lực hết mình trong các hoạt động kinh doanh, Toyota Quảng Ninh cũng đồng thời quan tâm và thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, An toàn giao thông hay những chuyến đi thiện nguyện đến với trẻ em miền núi, quyên góp cho đồng bào lũ lụt…cũng như hưởng ứng tích cực những phong trào do Toyota Việt Nam khởi xướng.


Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.


Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.


Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.


July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.